منابع کارشناسی ارشد ,منابع آزمون دکتری پیام نور,pnu,اخبار دانشگاه پیام نور

اخبار دانشگاه پیام نورجزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA ام بی ای

جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA ام بی ای
منابع کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA ام بی ای

خرید پستی، اینترنتی، نقدی برترین منابع کنکور ارشد| منابع دکتری | سوالات آزمون | جزوات کنکور دکتری ارشد :
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸
تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ – ارسال پیامک ۲۴ ساعته – در زمان تماس آشنایی با ما از طریق سایت pnustore را حتما اعلام نمایید.
۷۷|۲۰|۲۲|۲۲|۰۲۸ دفتر ساعت ۹ صبح الی ۱۴ عصر

۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵ پشتیبانی خریدارن بسته های آموزشی (درتماس تلفنی ارائه کد خرید الزامی می باشد)
واحد ارتباط با امور کاربران و ارسال سوالات و درخواستها           PhdAzmoon[at]gmail.com   
واحد فروشگاه پی اچ دی آزمون (کتاب،جزوه،سوال،بسته) store.phdazmoon[at]gmail.com

ارسال سوالات و در خواستها به شماره ۱۰۰۰۴۰۰۴۴۰۰۴۰۰
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر:
منابع دکتری صنایع غذایی - دانشگاه آزاد - ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید[آخر پیامک pnustore قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود
درصورت عدم مشاهده بخشهایی از رشته یا بسته های درسی، هم اکنون رشته و ایمیل خود را به یکی از تلفنهای پشتیبانی پی اچ دی آزمون پیامک فرمائید.


منبع : http://pnustore.blogfa.com/post-6.aspx
تاریخ انتشار : یکشنبه بیست و یکم مهر 1392ساعت 16:7 | توسط : منابع ارشد پیام نور ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹  | 

اخبار دانشگاه پیام نورجزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات

جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات

منابع کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات

خرید پستی، اینترنتی، نقدی برترین منابع کنکور ارشد| منابع دکتری | سوالات آزمون | جزوات کنکور دکتری ارشد :
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸
تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ – ارسال پیامک ۲۴ ساعته – در زمان تماس آشنایی با ما از طریق سایت pnustore را حتما اعلام نمایید.
۷۷|۲۰|۲۲|۲۲|۰۲۸ دفتر ساعت ۹ صبح الی ۱۴ عصر

۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵ پشتیبانی خریدارن بسته های آموزشی (درتماس تلفنی ارائه کد خرید الزامی می باشد)
واحد ارتباط با امور کاربران و ارسال سوالات و درخواستها           PhdAzmoon[at]gmail.com   
واحد فروشگاه پی اچ دی آزمون (کتاب،جزوه،سوال،بسته) store.phdazmoon[at]gmail.com

ارسال سوالات و در خواستها به شماره ۱۰۰۰۴۰۰۴۴۰۰۴۰۰
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر:
منابع دکتری صنایع غذایی - دانشگاه آزاد - ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید[آخر پیامک pnustore قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود
درصورت عدم مشاهده بخشهایی از رشته یا بسته های درسی، هم اکنون رشته و ایمیل خود را به یکی از تلفنهای پشتیبانی پی اچ دی آزمون پیامک فرمائید.


منبع : http://pnustore.blogfa.com/post-5.aspx
تاریخ انتشار : یکشنبه بیست و یکم مهر 1392ساعت 16:6 | توسط : منابع ارشد پیام نور ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹  | 

اخبار دانشگاه پیام نورجزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی

جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی

منابع کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی

خرید پستی، اینترنتی، نقدی برترین منابع کنکور ارشد| منابع دکتری | سوالات آزمون | جزوات کنکور دکتری ارشد :
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸
تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ – ارسال پیامک ۲۴ ساعته – در زمان تماس آشنایی با ما از طریق سایت pnustore را حتما اعلام نمایید.
۷۷|۲۰|۲۲|۲۲|۰۲۸ دفتر ساعت ۹ صبح الی ۱۴ عصر

۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵ پشتیبانی خریدارن بسته های آموزشی (درتماس تلفنی ارائه کد خرید الزامی می باشد)
واحد ارتباط با امور کاربران و ارسال سوالات و درخواستها           PhdAzmoon[at]gmail.com   
واحد فروشگاه پی اچ دی آزمون (کتاب،جزوه،سوال،بسته) store.phdazmoon[at]gmail.com

ارسال سوالات و در خواستها به شماره ۱۰۰۰۴۰۰۴۴۰۰۴۰۰
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر:
منابع دکتری صنایع غذایی - دانشگاه آزاد - ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید[آخر پیامک pnustore قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود
درصورت عدم مشاهده بخشهایی از رشته یا بسته های درسی، هم اکنون رشته و ایمیل خود را به یکی از تلفنهای پشتیبانی پی اچ دی آزمون پیامک فرمائید.


منبع : http://pnustore.blogfa.com/post-4.aspx
تاریخ انتشار : یکشنبه بیست و یکم مهر 1392ساعت 16:5 | توسط : منابع ارشد پیام نور ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹  | 

اخبار دانشگاه پیام نورمنابع ارشد پیام نور

منابع ارشد پیام نور ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹

منبع : http://pnustore.blogfa.com/post-3.aspx
تاریخ انتشار : پنجشنبه ششم تیر 1392ساعت 18:42 | توسط : منابع ارشد پیام نور ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹  | 

اخبار دانشگاه پیام نورخرید پستی منابع ارشد

خرید پستی منابع ارشد صنایع غذایی 248000 تومان(توضیح بیشتر منابع ارشد صنایع غذایی )
خرید پستی منابع ارشد باغبانی 228000 تومان 
(توضیح بیشتر منابع ارشد باغبانی ) 
خرید پستی منابع ارشد اقتصاد کشاورزی
خرید پستی منابع ارشد آبخیزداری
خرید پستی منابع ارشد مرتعداری
خرید پستی منابع ارشد سازه های آبی
خرید پستی منابع ارشد آبیاری و زهکشی
خرید پستی منابع ارشد مهندسی منابع آب
خرید پستی منابع ارشد اصلاح نباتات
خرید پستی منابع ارشد اگرواکولوژی
خرید پستی منابع ارشد سراسری زراعت
خرید پستی منابع ارشد علوم و تکنولوژی بذر
خرید پستی منابع ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی
خرید پستی منابع ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
خرید پستی منابع ارشد توسعه روستایی
خرید پستی منابع ارشد خاکشناسی
خرید پستی منابع ارشد علوم دام
خرید پستی منابع ارشد پرورش و تولید طیور
خرید پستی منابع ارشد اصلاح گیاهان باغبانی
خرید پستی منابع ارشد تولید محصولات باغبانی
خرید پستی منابع ارشد شیلات
خرید پستی منابع ارشد تکثیر و پرورش آبزیان
خرید پستی منابع ارشد صید و بهره برداری آبزیان
خرید پستی منابع ارشد فرآوری محصولات شیلاتی
خرید پستی منابع ارشد بوم شناسی آبزیان شیلاتی
خرید پستی منابع ارشد جنگلداری
خرید پستی منابع ارشد صنایع چوب
خرید پستی منابع ارشد حفاظت و اصلاح چوب
خرید پستی منابع ارشد بیولوژی و آناتومی چوب
خرید پستی منابع ارشد صنایع خمیر و کاغذ
خرید پستی منابع ارشد فرآورده های چند سازه چوب
خرید پستی منابع ارشد حشره شناسی کشاورزی
خرید پستی منابع ارشد بیماری شناسی گیاهی
خرید پستی منابع ارشد هواشناسی کشاورزی
خرید پستی منابع ارشد مدیریت مناطق بیابانی
خرید پستی منابع ارشد تولیدات گیاهی و دامی
خرید پستی منابع ارشد منابع طبیعی محیط زیست
خرید پستی منابع ارشد محیط زیست و منابع طبیعی
خرید پستی منابع ارشد عمران مناطق بیابانی
خرید پستی منابع کارشناسی ارشد بیابان زدایی
خرید پستی منابع کارشناسی ارشد علفهای هرز 
خرید پستی منابع کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی
خرید پستی منابع کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی

خرید پستی منابع کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی

خرید پستی، اینترنتی، نقدی برترین منابع کنکور ارشد| منابع دکتری | سوالات آزمون | جزوات کنکور دکتری ارشد :
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸
تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ – ارسال پیامک ۲۴ ساعته – در زمان تماس آشنایی با ما از طریق سایت pnustore.blogfa را حتما اعلام نمایید.
۷۷|۲۰|۲۲|۲۲|۰۲۸ دفتر ساعت ۹ صبح الی ۱۴ عصر

۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵ پشتیبانی خریدارن بسته های آموزشی (درتماس تلفنی ارائه کد خرید الزامی می باشد)
واحد ارتباط با امور کاربران و ارسال سوالات و درخواستها           PhdAzmoon[at]gmail.com   
واحد فروشگاه پی اچ دی آزمون (کتاب،جزوه،سوال،بسته) store.phdazmoon[at]gmail.com

ارسال سوالات و در خواستها به شماره ۱۰۰۰۴۰۰۴۴۰۰۴۰۰
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر:
منابع دکتری صنایع غذایی - دانشگاه آزاد - ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید[آخر پیامک phd1392.ir قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود
درصورت عدم مشاهده بخشهایی از رشته یا بسته های درسی، هم اکنون رشته و ایمیل خود را به یکی از تلفنهای پشتیبانی پی اچ دی آزمون پیامک فرمائید.


منبع : http://pnustore.blogfa.com/post-2.aspx
تاریخ انتشار : پنجشنبه ششم تیر 1392ساعت 18:42 | توسط : منابع ارشد پیام نور ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹  | 

اخبار دانشگاه پیام نورخرید پستی بسته آموزشی منابع ارشد سراسری و تحویل درب منزل|محل کار شما

خرید پستی بسته آموزشی منابع ارشد سراسری و تحویل درب منزل|محل کار شما توسط مامور پست، پرداخت هزینه به مامور پست- قیمتها به تومان میباشد.
خرید با پست پیشتاز|سفارشی منابع کنکور ارشد دانشگاه سراسری | بهترین منابع کارشناسی ارشد (برروی رشته مورد نظر کلیک نمایید) :

خرید پستی منابع ارشد صنایع غذایی 248000 تومان(توضیح بیشتر منابع ارشد صنایع غذایی )
خرید پستی منابع ارشد باغبانی 228000 تومان 
(توضیح بیشتر منابع ارشد باغبانی ) 
خرید پستی منابع ارشد اقتصاد کشاورزی
خرید پستی منابع ارشد آبخیزداری
خرید پستی منابع ارشد مرتعداری
خرید پستی منابع ارشد سازه های آبی
خرید پستی منابع ارشد آبیاری و زهکشی
خرید پستی منابع ارشد مهندسی منابع آب
خرید پستی منابع ارشد اصلاح نباتات
خرید پستی منابع ارشد اگرواکولوژی
خرید پستی منابع ارشد سراسری زراعت
خرید پستی منابع ارشد علوم و تکنولوژی بذر
خرید پستی منابع ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی
خرید پستی منابع ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
خرید پستی منابع ارشد توسعه روستایی
خرید پستی منابع ارشد خاکشناسی
خرید پستی منابع ارشد علوم دام
خرید پستی منابع ارشد پرورش و تولید طیور
خرید پستی منابع ارشد اصلاح گیاهان باغبانی
خرید پستی منابع ارشد تولید محصولات باغبانی
خرید پستی منابع ارشد شیلات
خرید پستی منابع ارشد تکثیر و پرورش آبزیان
خرید پستی منابع ارشد صید و بهره برداری آبزیان
خرید پستی منابع ارشد فرآوری محصولات شیلاتی
خرید پستی منابع ارشد بوم شناسی آبزیان شیلاتی
خرید پستی منابع ارشد جنگلداری
خرید پستی منابع ارشد صنایع چوب
خرید پستی منابع ارشد حفاظت و اصلاح چوب
خرید پستی منابع ارشد بیولوژی و آناتومی چوب
خرید پستی منابع ارشد صنایع خمیر و کاغذ
خرید پستی منابع ارشد فرآورده های چند سازه چوب
خرید پستی منابع ارشد حشره شناسی کشاورزی
خرید پستی منابع ارشد بیماری شناسی گیاهی
خرید پستی منابع ارشد هواشناسی کشاورزی
خرید پستی منابع ارشد مدیریت مناطق بیابانی
خرید پستی منابع ارشد تولیدات گیاهی و دامی
خرید پستی منابع ارشد منابع طبیعی محیط زیست
خرید پستی منابع ارشد محیط زیست و منابع طبیعی
خرید پستی منابع ارشد عمران مناطق بیابانی
خرید پستی منابع کارشناسی ارشد بیابان زدایی
خرید پستی منابع کارشناسی ارشد علفهای هرز 
خرید پستی منابع کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی
خرید پستی منابع کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
خرید پستی منابع کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی

خرید پستی بسته منابع ارشد آزاد و تحویل درب منزل|محل کار شما توسط مامور پست، پرداخت هزینه به مامور پست
خرید با پست پیشتاز|سفارشی منابع کنکور ارشد دانشگاه آزاد اسلامی | بهترین منابع کارشناسی ارشد :

خرید پستی منابع ارشد دانشگاه آزاد باغبانی 248000 تومان (توضیح بیشتر )
خرید پستی منابع ارشد آزاد صنایع غذایی 288000 تومان (اطلاعات بیشتر )

خرید پستی فیلم های آموزشی کشاورزی و تحویل درب منزل| محل کار شما توسط مامور پست، پرداخت هزینه به مامور پست
خرید پستی فیلم آموزشی تکنیک‌های پیوند زنی 12000 تومان(توضیحات بیشتر)

خرید پستی مجموعه سوالات دکتری آزاد و تحویل درب منزل| محل کار شما توسط مامور پست، پرداخت هزینه به مامور پست - قیمتها به تومان میباشد.
خرید با پست پیشتاز |سفارشی مجموعه سوالات آزمون دکترای دانشگاه آزاد اسلامی:

خرید پستی مجموعه سوالات دکتری آزاد پیدایش رده بندی و ارزیابی خاک -11 دوره سوالات آزمون از سال 80 الی 90 - 30800 تومان
خرید پستی سوالات دکتری آزاد شیمی و حاصلخیزی خاک -11 سال  80 الی 90 - 30800 
خرید پستی سوالات دکتری آزاد فیزیک و حفاظت خاک -11 سال 80 الی 90 - 30800
خرید پستی سوالات دکتری آزاد اقتصاد کشاورزی -10 سال 81 الی 90 - 28000
خرید پستی سوالات دکتری آزاد تکثیر و پرورش آبزیان -10 سال 81 الی 90 - 28000
خرید پستی سوالات دکتری آزاد حشره شناسی کشاورزی -10 سال 81 الی 90 - 28000
خرید پستی سوالات دکتری آزاد گیاهان دارویی -10 سال 81 الی 90 - 28000
خرید پستی سوالات دکتری آزاد گیاهان زینتی -10 سال 81 الی 90 - 28000
خرید پستی سوالات دکتری آزاد میوه کاری -10 سال 81 الی 90 - 28000
خرید پستی سوالات دکتری آزاد سبزی کاری -10 سال 81 الی 90 - 28000
خرید پستی سوالات دکتری آزاد محیط زیست -10 سال 81 الی 90 - 28000
خرید پستی سوالات دکتری آزاد زراعت -10 سال 81 الی 90 - 28000
خرید پستی سوالات دکتری آزاد بیماری شناسی گیاهی -10 سال 81 الی 90 - 28000
خرید پستی سوالات دکتری آزاد تکنولوژی مواد غذایی -10 سال 81 الی 90 - 28000
خرید پستی سوالات دکتری آزاد علوم و صنایع غذایی -10 سال 81 الی 90 - 28000
خرید پستی سوالات دکتری آزاد مهندسی منابع آب -8 سال 83 الی 90 - 22400
خرید پستی سوالات دکتری آزاد آبیاری و زهکشی -4 سال 87 الی 90 - 22400
خرید پستی سوالات دکتری آزاد مکانیزاسیون کشاورزی -4 سال 87 الی 90 - 11200
خرید پستی سوالات دکتری آزاد علوم جنگل -4 دوره سوالات،سال 87 الی 90 - 11200
خرید پستی سوالات دکتری آزاد علوم و صنایع چوب -4 سال 87 الی 90 - 11200
خرید پستی سوالات دکتری آزاد تغذیه دام -4 دوره سوالات،سال 87 الی 90 - 11200
خرید پستی سوالات دکتری آزاد اصلاح نژاد دام -4 سال 87 الی 90 - 11200
خرید پستی سوالات دکتری آزاد مکانیک ماشینهای کشاورزی -4 سال 87 الی 90 - 11200
خرید پستی سوالات دکتری آزاد آبخیزداری -4 سال 87 الی 90 - 11200
خرید پستی سوالات دکتری آزاد علوم مرتع -4 دوره سوالات،سال 87 الی 90 - 11200
خرید پستی سوالات دکتری آزاد توسعه کشاورزی -4 دوره سوالات،سال 87 الی 90 - 11200
خرید پستی سوالات دکتری آزاد ترویج کشاورزی -4 سال 87 الی 90 - 11200

خرید پستی سوالات دکتری آزاد مهندسی صنایع مهندسی سیستم -10 سال- 28000 
خرید پستی سوالات دکتری آزاد مهندسی شیمی -10 سال 81 الی 90 - 28000

خرید پستی سوالات دکتری آزاد بهداشت و بیماریهای آبزیان -11 سال 80 الی 90 - 30800
خرید پستی سوالات دکتری آزاد پاتولوژی دامپزشکی -8 سال 83 الی 90 - 22400

خرید پستی مجموعه سوالات دکتری آزاد معماری -5 سال 86 الی 90 - 14000

خرید پستی سوالات دکتری آزاد حسابداری -10 سال 81 الی 90 - 28000

برچسب‌ها: خرید پستی منابع ارشدخرید پستی فیلم آموزشی تکنیک‌های پیوند زنیخرید پستی مجموعه سوالات دکتری آزادخرید پستی منابع ارشد دانشگاه آزادفروشگاه پستی محصولات دانشگاهی | خرید منابع ارشدخرید فیلم آموزشی تکنیک‌های پیوند زنیخرید مجموعه سوالات دکتری آزادخرید منابع ارشد دانشگاه آزادفروشگاه پستی محصولات دانشگاهی | خرید پستی منابع ارشدخرید پستی فیلم آموزشی تکنیک‌های پیوند زنیخرید پستی مجموعه سوالات دکتری آزادخرید پستی منابع ارشد دانشگاه آزادفروشگاه پستی  | خرید پستی منابع ارشدخرید پستی فیلم آموزشی تکنیک‌های پیوند زنیخرید پستی مجموعه سوالات دکتری آزادخرید پستی منابع ارشد دانشگاه آزادفروشگاه پستی


منبع : http://pnustore.blogfa.com/post-1.aspx
تاریخ انتشار : جمعه ششم اردیبهشت 1392ساعت 10:14 | توسط : منابع ارشد پیام نور ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹  |